Sales in the 3rd millennium

De wereld is wezenlijk veranderd in het afgelopen decennium. Dit heeft effect op hoe commerciële organisaties met hun klanten om moeten gaan, en effect op de wijze waarop ze verkopen.

De toenemende concurrentie, met name ook de concurrent digitalisering, heeft ertoe geleid dat er vraagtekens worden gezet bij de toegevoegde waarde van de verkoper. “Met één druk op de knop weten we alles”. Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 60% van de buying journey online doorlopen wordt.

De autonomie van de klant is gestegen. Mercuri International heeft 20 totaal nieuwe vaardigheden geïdentificeerd om de buying journey als verkoper positief te beïnvloeden, dit noemen wij Sales of the 3rd Millennium.

Componenten van de aanpak:

 • Inzicht in nieuw koopgedrag
 • Aanwezig zijn op de online buying journey van de klant
 • Succesvol eerste contact
 • Inzicht in het contact, verwachtingen, uitdagingen en behoeften
 • Voorbereiding van het voorstel en argumentatie
 • Indiening en verdediging van het voorstel
 • Het overwinnen van weerstand en het sluiten van de deal
 • Face-to-face communicatie en communicatiemiddelen op afstand beheersen

Inhoud:

 • Het aankoopproces en de multi channel “buying journey”
 • The buying situation: Buying maturity, Buying autonomy, Buying preference
 • De ideale sales reactie op de aankoopsituatie: online of offline – de rol van de verschillende deelnemers
 • De analyse van de “buying situation”
 • Praktijk case: van behoefte creëren tot het closen van de deal d.m.v. een omnichannel aanpak met de focus op de cruciale momenten

Onze aanpak

Op basis van een bewezen succesvolle 5 stappen methode focussen wij op impact en resultaat. We geloven hierbij in een aanpak die we afstemmen op uw organisatie, medewerkers en marktomgeving. Onze doelstelling is om samen uw sales strategie te implementeren en meetbare resultaten te boeken. 

E-mail: mercuri@mercuri.nl

Tel: +31 88 63728 74