Privacy & Cookie Policy

Mercuri International Group AB (Mercuri) is u zeer dankbaar dat u wilt deelnemen aan ons privacybeleid.

In dit beleid willen we u informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen van persoonlijke informatie wanneer u in contact bent met Mercuri. U dient erop te vertrouwen dat Mercuri alle redelijke maatregelen neemt om de persoonlijke informatie die u aan Mercuri verstrekt te beschermen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Mercuri International Group AB, Box 3044, 169 03 Solna, Zweden. Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen: mercuri@mercuri.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de Zweedse wet op de integriteitsbescherming en de hervorming van de gegevensbescherming (GDPR), die op 25 mei 2018 in de EU actief is geworden. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voordat we beginnen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarvoor volgens de wet uw toestemming nodig is. U moet meer dan 18 jaar oud zijn om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als het onder onze aandacht komt dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder de 18 jaar verzamelen, zullen we handelen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen. De persoonlijke gegevens die op de website worden geregistreerd, of anderszins aan Mercuri worden gecommuniceerd, worden nooit verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij bij Mercuri behandelen uw persoonlijke informatie die u hebt verstrekt met als doel deze te administreren voor eventuele toekomstige contacten. Interesserapporten en persoonlijke gegevens van u worden beheerd om te worden opgenomen in eventuele overeenkomsten, waarbij informatie wordt verstrekt over lopende projecten en diensten die wij in verband met diverse verzoeken verstrekken. De informatie wordt ook indirect behandeld in verband met de ontwikkeling, het testen en het beheer van de IT-systemen die aan onze website zijn gekoppeld.

Houd er rekening mee dat wanneer u onze site gebruikt, er functies zijn die u in staat stellen om informatie te plaatsen die als persoonlijke gegevens kunnen worden beschouwd. U mag alleen informatie over andere personen verstrekken als u hun toestemming heeft om ons hun informatie te verstrekken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verwerken de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt zoals hieronder beschreven:

A. Gegevens die u aan ons verstrekt via de website of als u een overeenkomst aangaat met Mercuri

1. Contactformulier gegevens. Op onze website staan verschillende formulieren die u als bezoeker vrijwillig aan ons kunt vragen, via of door middel van aanmelding, om nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen te ontvangen of om u materiaal toe te sturen. De gevraagde gegevens (bijv. “Formuliergegevens”) zijn bijv.: naam, e-mail en casus / bericht. Wij gebruiken de gegevens in het contactformulier om uw aanvragen te verwerken en/of om de gevraagde diensten te leveren of om de gevraagde informatie in het contactformulier te verstrekken.

2. Samenwerking. Als consultant of leverancier zal Mercuri de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het invullen van het huidige contract / contract en waar er een legitiem belang is bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, vastleggen en opslaan. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voordat wij beginnen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving.

B. Informatie die door ons wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt

Cookies and log files

Mercuri gebruikt cookies voor www.mercuri.nl en bijbehorende domeinen en applicaties. Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand met tekst die in uw browser wordt opgeslagen en stelt ons of derden in staat u te identificeren. Cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (1) bepaalde functies mogelijk te maken; (2) statistieken te verstrekken; (3) uw keuzes op te slaan en (4) reclame en op interesse gebaseerde marketing mogelijk te maken. Cookies kunnen van tweeërlei aard zijn: sessiecookies of permanente cookies. Een sessiecookie verdwijnt automatisch wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende een bepaalde tijd of totdat u uw cookies verwijdert. De vervaldatum zit in de cookie zelf; sommige kunnen na een paar minuten niet meer werken, terwijl andere na een aantal jaren kunnen eindigen. Cookies die door de webpagina die u bezoekt worden geplaatst, worden soms first-party cookies genoemd, terwijl cookies van andere bedrijven third-party cookies worden genoemd. Als u geen cookies of bepaalde soorten cookies wilt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om opgeslagen cookies te verwijderen en nieuwe te blokkeren. Zie de hulppagina’s van uw browser voor meer informatie over de aanpak. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies ertoe kan leiden dat u niet alle functies op onze site kunt gebruiken, bijvoorbeeld om uw keuzes op te slaan, en dat sommige pagina’s niet goed worden weergegeven.

Cookies van derden

Mercuri gebruikt Google Analytics om te analyseren hoe de site wordt gebruikt. Google Analytics genereert statistieken en andere informatie over hoe de site wordt gebruikt door het opslaan van cookies op de computer van de gebruiker. De informatie die voor onze site wordt gegenereerd, wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de site. Google bewaart en gebruikt deze informatie. Het Privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Blokkeer cookies

De meeste browsers staan u toe om cookies te blokkeren. In Internet Explorer kunt u cookies blokkeren door “Extra”, “Internet-opties”, “Privacy” te selecteren en de schuifbalk naar “Alle cookies blokkeren” te slepen. In Firefox kunt u de instellingen voor het beheer van cookies wijzigen door “Extra”, “Opties” en “Privacy” te selecteren. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van bepaalde websites negatief beïnvloeden.

Externe leveranciers

Mercuri maakt gebruik van externe leveranciers om de levering van zijn producten en diensten af te ronden. Persoonlijke gegevens worden vervolgens verwerkt door de volgende externe partijen: Makers die onze website hosten, New Amsterdam AB beheert onze website, Apsis is leverancier van onze nieuwsberichten, Netigate beheert onze enquêtes, Microsoft host onze mail en Ondrive, Britt AB beheert servers en netwerk en CrossKnowledge, die de leverancier is van ons e-learning systeem.

Al deze beheerders hebben een overeenkomst voor de verwerking van persoonlijke gegevens gesloten met Mercuri.

Persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden

Een acceptatie van ons privacybeleid houdt ook in dat Mercuri de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruikt voor marketing en marktonderzoek. Het doel is om een betere ervaring te creëren omdat Mercuri voortdurend werkt aan het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van onze diensten (bijvoorbeeld door het weergeven van inhoud die voor u interessant kan zijn en het leveren van meer relevante informatie aan u). Indien u geen marketing meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op en geef aan dat u niet gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

Wij slaan uw persoonlijke gegevens in principe op zolang de levering van onze diensten wettelijk vereist is of als wij van mening zijn dat er een legitiem belang is bij extra opslag.

Als klant, leverancier, privépersoon of als bezoeker van onze website zijn wij van mening dat er een legitiem belang is bij het opslaan van gegevens voor maximaal 3 jaar.

De toestemming dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor marktcommunicatie is van toepassing (tenzij anders vermeld in specifieke aanbiedingen) zolang als we hierboven vermeld hebben.

Analyses en tests worden opgeslagen tot het einde van de opleiding, tot 1 jaar.

Overdracht van persoonlijke gegevens

De overdracht van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier, e-mail of door mondeling contact met ons, wordt alleen doorgegeven aan derden, voor zover dit nodig is om aan de overeenkomst te voldoen. De persoonlijke gegevens die u bij Mercuri registreert worden nooit verkocht aan derden voor commerciële doeleinden. Echter, om cursussen en programma’s te kunnen voltooien, nieuwsbrieven te versturen etc., worden sommige persoonlijke gegevens verwerkt door externe partijen die een persoonlijke informatieovereenkomst hebben met Mercuri (zie paragraaf ‘Derden Leveranciers’).

Uw rechten

U heeft recht op informatie over de persoonlijke gegevens die u bij ons heeft opgeslagen. Bovendien kunt u volgens de wettelijke bepalingen verzoeken om correctie van onjuiste gegevens, beperking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp of informatie over uw rechten op mercuri@mercuri.nl

Wijziging van het gegevens- en privacybeleid

Mercuri behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De laatste update datum is als een notitie op de eerste pagina.