Onze visie

Onze visie

De wereldwijde experts zijn op gebied van sales en sales management
Onze missie

Onze missie

Wij helpen u om uw strategieën te implementeren en sterke verkoopresultaten te behalen.
Sales Award

Sales Award

Mercuri International heeft reeds meerdere jaren op rij Awards gekregen van verschillende training organisaties.
Sales in the 3rd Millennium

Sales in the 3rd Millennium

Wat is de rol van de verkoper in de toekomst ?
Ons aanbod

Ons aanbod

Check ons aanbod voor trainingen, workshops, coachings, consulting, competence evaluatie enz.
70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

Mercuri International Benelux Survey Inkoop-Verkoop. Samenvatting van de resultaten onder "Nieuws"

Taking Sales to a Higher Level

Overtuigende commerciële presentaties maken & succesvol presenteren

Resultaat

 • Je presenteert overtuigender door gebruik te maken van je persoonlijke kracht.
 • Je leert je houding en stem gebruiken om kracht te geven aan de presentatie.
 • Je verhoogt je zelfvertrouwen en vermindert je nervositeit.
 • Je kunt vanaf het eerst moment je toehoorders prikkelen en boeien.
 • Je leert omgaan met vragen uit de groep.
 • Je bouwt een effectieve presentatie op, die ondersteunt bij het bereiken van je doel.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Persoonlijke presentatie
 • Leren kennen van eigen sterktes en zwaktes in presentaties.
 • Doelgericht gebruik van stem en non-verbale communicatie.
 • Inzicht in de communicatiecirkel: alle facetten van het communiceren.
 • Interactie creëren en omgaan met vragen uit de groep.
 • Leren omgaan met spanning
 • Opbouw en vorm van een overtuigende presentatie.

Tijdsduur
De training duurt drie dagen (2+1). Aansluitend kun je gedurende twee maanden de consultant raadplegen voor advies.

 

Werkvormen
De training wordt opgezet volgens de didactische principes van 4MATTM. Essentie van 4MATTM is dat leren van nieuwe dingen effectiever verloopt door de nieuwe informatie en oefeningen in verschillende vormen aan te leveren, omdat mensen op verschillende manieren leren. De training bestaat uit een mix van theorie, oefenen en praktische cases. De verhouding tussen theorie en praktijk is 30% - 70%. Met audio- en video-opnames wordt de ontwikkeling van de eigen vaardigheden vastgelegd.

 

Blended learning
Individuele e-learning programma’s zorgen ervoor dat het leereffect van de training extra wordt vergroot. Door het gebruik van verschillende leervormen ( e-learning en klassikale training) heeft de training een hogere impact.

 

Borging van het geleerde
Uit onderzoek blijkt dat herhalen van het geleerde een belangrijke bijdrage levert aan de borging in de praktijk. De e-learning modules blijven daarom 1 jaar beschikbaar, wat je de gelegenheid biedt om de theorie nog eens rustig door te nemen. Daarnaast krijg je tijdens de training de gelegenheid om te werken aan een concreet actieplan, dat toepassen in de praktijk stimuleert. Om de manager nauw bij het leerproces van zijn medewerkers te betrekken, organiseert de Business School for Sales regelmatig masterclasses waarin we inzicht geven in het leerproces en hoe de manager hier een rol in kan spelen, waardoor implementatie van het geleerde gefaciliteerd wordt.t.

 

Programma Succesvol Presenteren

Dag 1

 • Wanneer is een presentatie effectief?
 • De verschillende facetten van effectieve communicatie
 • Iedere deelnemer geeft een korte presentatie voor de groep
 • Theorie: articuleren, moduleren, accentueren
 • Spreekoefening op basis van vaste tekst
 • De voorbereiding van een presentatie
 • De doelgroep: wat moet je van ze weten, wat wordt er van je verwacht?
 • De structuur van een presentatie

Dag 2

 • Bereid een ijsbreker voor om een presentatie mee te starten.
 • Opdracht: bereid een individuele presentatie voor met betrekking tot je eigen bedrijf/product
 • Interactie: omgaan met je publiek, omgaan met vragen of tegenwerpingen uit de groep
 • Vastleggen individuele leerpunten en actieplannen
 • Briefing voor de te houden presentatie op de terugkomdag
 • De afsluitfase van een presentatie
 • Inventarisatie van hulpmiddelen en ‘mise en scène’ voor een presentatie: wanneer, hoe, wat
 • Houding: het belang van de goede eerste indruk (de inleiding)
 • Tips en adviezen voor een goede eerste indruk
 • Geven van een presentatie & feedback van de groep

• Vastleggen individuele leer- en actiepunten

Dag 3
Overtuigende commerciële presentaties maken

 

De Business School for Sales
De Business School for Sales is ‘powered by’ Mercuri International, een internationale sales consultancy en trainingsorganisatie, die al meer dan 60 jaar vernieuwende commerciële concepten ontwikkelt en in meer dan 40 landen met ruim 250 consultants haar klanten helpt hun verkoopkracht te vergroten.

Deze training is onderdeel van het uitgebreide portfolio aan open trainingen, masterclasses en events voor sales professionals, sales managers en andere medewerkers die een rol spelen in het commerciële proces.

Met het ontwikkelen van persoonlijke leerpaden is de Business School for Sales in staat een wezenlijke en meetbare bijdrage te leveren aan de competentie ontwikkeling van uw medewerkers. Onze trainers zijn sales professionals, met allen een track record in sales of sales management functies. De Mercuri International University leidt onze trainers op in het uitvoeren van trainingen volgens het 4MatTM concept, en zorgt ervoor dat zij altijd up-to-date zijn met de laatste en meest vernieu- wende concepten op het gebied van sales en accountmanagement.