Onze visie

Onze visie

De wereldwijde experts zijn op gebied van sales en sales management
Onze missie

Onze missie

Wij helpen u om uw strategieën te implementeren en sterke verkoopresultaten te behalen.
Sales Award

Sales Award

Mercuri International heeft reeds meerdere jaren op rij Awards gekregen van verschillende training organisaties.
Sales in the 3rd Millennium

Sales in the 3rd Millennium

Wat is de rol van de verkoper in de toekomst ?
Ons aanbod

Ons aanbod

Check ons aanbod voor trainingen, workshops, coachings, consulting, competence evaluatie enz.
70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

Mercuri International Benelux Survey Inkoop-Verkoop. Samenvatting van de resultaten onder "Nieuws"

Taking Sales to a Higher Level

Klantgerichte Telefonische Dienstverlening

Resultaat

 •  Je verbetert de kwaliteit van jouw contacten met klanten en bent in staat klantgericht te denken en handelen aan de telefoon.
 • Je wordt je bewust van jouw klantgerichtheid en hoe je deze kunt verbeteren.
 • Je krijgt meer inzicht in de verwachtingen van de klant en hoe je hier invulling aan kunt geven.
 • Je weet klachten naar tevredenheid op te lossen.

Onderwerpen die aanbod komen

 • Klanten behouden door het verlenen van service
 • De structuur van een klantgericht commercieel gesprek
 • De opening en de beeldvorming binnen een klantgericht gesprek
 • Vraag- en luistertechnieken, omgaan met vragen van de klant
 • Do’s en de don’ts
 • Voorbereiding van een gesprek
 • Levertijd verkopen
 • Aanvullend verkopen bij het noteren van de orders
 • Klachten behandeling en effectief klachten afhandelen

 

Tijdsduur
De training duurt twee  dagen (2). Aansluitend kun je gedurende twee maanden de consultant raadplegen voor advies

 

Werkvormen
De training wordt opgezet volgens de didactische principes van 4MATTM. Essentie van 4MATTM is dat leren
van nieuwe dingen effectiever verloopt door de nieuwe informatie en oefeningen in verschillende vormen aan te leveren, omdat mensen op verschillende manieren leren. De training bestaat uit een mix van theorie, oefenen en praktische cases. De verhouding tussen theorie en praktijk is 30% - 70%. Met audio- en video-opnames wordt de ontwikkeling van de eigen vaardigheden vastgelegd.

 

Blended learning
Individuele e-learning programma’s zorgen ervoor dat het leereffect van de training extra wordt vergroot. Door het gebruik van verschillende leervormen ( e-learning en klassikale training) heeft de training een hogere impact.

 

Borging van het geleerde
Uit onderzoek blijkt dat herhalen van het geleerde een belangrijke bijdrage levert aan de borging in de praktijk. De e-learning modules blijven daarom 1 jaar beschikbaar, wat jou de gelegenheid biedt om de theorie nog eens rustig door te nemen. Daarnaast krijg je tijdens de training de gelegenheid om te werken aan een concreet actieplan, dat toepassen in de praktijk stimuleert. Om de manager nauw bij het leerproces van zijn medewerkers te betrekken, organiseert de Business School for Sales regelmatig masterclasses waarin we inzicht geven in het leerproces en hoe de manager hier een rol in kan spelen, waardoor implementatie van het geleerde gefaciliteerd wordt.

Tijdens de training worden de deelnemers gestimuleerd hun directe manager te betrekken bij de realisatie van hun leerdoelstellingen.

 

Programma Klantgericht Telefoneren

Dag 1

 • Introductie en ontwikkelingen
 • Wat is klantgerichtheid?
 • Hoe klantgericht ben jij?
 • Klanten behouden door het verlenen van service
 • Wat is het verschil tussen klantgerichtheid en service?
 • Wat is Service?
 • Empathie en klantgerichtheid?
 • Vraagstellings- en luistertechnieken

Dag 2

 • Terugblik op dag 1
 • Hoe breng je klantgericht je boodschap over?
 • Verkopen van levertijd
 • Aanvullend verkopen bij het noteren van orders
 • Klachtenbehandeling en klachtenafhandeling

 

De Business School for Sales
De Business School for Sales is ‘powered by’ Mercuri International, een internationale sales consultancy en trainingsorganisatie, die al meer dan 60 jaar vernieuwende commerciële concepten ontwikkelt en in meer dan 40 landen met ruim 250 consultants haar klanten helpt hun verkoopkracht te vergroten.

Deze training is onderdeel van het uitgebreide portfolio aan open trainingen, masterclasses en events voor sales professionals, sales managers en andere medewerkers die een rol spelen in het commerciële proces.

Met het ontwikkelen van persoonlijke leerpaden is de Business School for Sales in staat een wezenlijke en meetbare bijdrage te leveren aan de competentie ontwikkeling van uw medewerkers. Onze trainers zijn sales professionals, met allen een track record in sales of sales management functies. De Mercuri International University leidt onze trainers op in het uitvoeren van trainingen volgens het 4MatTM concept, en zorgt ervoor dat zij altijd up-to-date zijn met de laatste en meest vernieu- wende concepten op het gebied van sales en accountmanagement.