Onze visie

Onze visie

De wereldwijde experts zijn op gebied van sales en sales management
Onze missie

Onze missie

Wij helpen u om uw strategieën te implementeren en sterke verkoopresultaten te behalen.
Sales Award

Sales Award

Mercuri International heeft reeds meerdere jaren op rij Awards gekregen van verschillende training organisaties.
Sales in the 3rd Millennium

Sales in the 3rd Millennium

Wat is de rol van de verkoper in de toekomst ?
Ons aanbod

Ons aanbod

Check ons aanbod voor trainingen, workshops, coachings, consulting, competence evaluatie enz.
70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

70% van de buying journey gebeurt online - Ja of neen ?

Mercuri International Benelux Survey Inkoop-Verkoop. Samenvatting van de resultaten onder "Nieuws"

Taking Sales to a Higher Level

Sales Activity Management

Resultaat

 • Je bent in staat om onderbouwd en gestructureerd de verkoopinspanningen van het verkoopteam te managen die leiden tot het realiseren van commerciële doel- stellingen.
 • Je kunt commercieel beleid vertalen naar concrete verkoopinspanningen.
 • Je krijgt een helder beeld van het verkoopproces en leert daar op te managen.
 • Je krijgt tools om in één oogopslag de verkoopsituatie te beoordelen.
 • Je kunt betrouwbare voorspellingen doen en problemen in een vroeg stadium signaleren en acties ondernemen.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Binnen de verkooporganisatie bepalen van beleid en een planning.
 • Maken van een verkoopplan op basis van de commerciële doelstellingen
 • Bepalen van criteria voor de aantrekkelijke klanten van vandaag en morgen en het vaststellen van indicatoren voor het meten van een gezond klantenbestand.
 • Inzicht krijgen in welke soorten activiteiten er zijn, hoe je deze kunt beïnvloeden.
 • Effectief aansturen van het verkoopteam op basis van objectieve cijfers.
 • Managen van een mix van relatiebeheer en acquisitie inspanningen van het verkoopteam.
 • Bijsturen van verkoopinspanningen om het commercieel resultaat zeker te stellen.
 • Het voeren van een bilat gesprek om te sturen op activiteiten en toekomstige business

 

Tijdsduur

De training duurt twee dagen. Aansluitend kun je gedurende twee maanden de consultant raadplegen voor advies.

 

De training wordt opgezet volgens de didactische principes van 4MATTM. Essentie van 4MATTM is dat leren van nieuwe dingen effectiever verloopt door de nieuwe informatie en oefeningen in verschillende vormen aan te leveren, omdat mensen op verschillende manieren leren. De training bestaat uit een mix van theorie, oefenen en praktische cases. De verhouding tussen theorie en praktijk is 30% - 70%. Met audio- en video-opnames wordt de ontwikkeling van de eigen vaardigheden vastgelegd.

 

Blended learning
Individuele e-learning programma’s zorgen ervoor dat het leereffect van de training extra wordt vergroot. Door het gebruik van verschillende leervormen (e-learning en klassikale training) heeft de training een hogere impact.

 

Borging van het geleerde
Uit onderzoek blijkt dat herhalen van het geleerde een belangrijke bijdrage levert aan de borging in de praktijk. De e-learning modules blijven daarom 1 jaar beschikbaar, wat je de gelegenheid biedt om de theorie nog eens rustig door te nemen. Daarnaast krijg je tijdens de training de gelegenheid om te werken aan een concreet actieplan, dat toepassen in de praktijk stimuleert. Om de manager nauw bij het leerproces van zijn medewerkers te betrekken, organiseert de Business School for Sales regelmatig masterclasses waarin we inzicht geven in het leerproces en hoe de manager hier een rol in kan spelen, waardoor implementatie van het geleerde gefaciliteerd wordt.t.

 

Programma Sales Activiteiten Management
Dag 1

 Inleiding

 • De dilemma’s van persoonlijke verkoop
 • De variabelen waarop een salesmanager kan sturen
 • Het planningsproces:
  • Backwardsplanning
 • Het realiseren van commerciële doelstellingen:
  • Het planningsmodel
  • Resultatenanalyse
  • Inspanningsanalyse - Competentieanalyse - Middelenanalyse

Dag 2

 • Het gezonde klantenbestand:
  • Het platform als model voor klantenbeheer
  • Nieuwe klanten winnen
 • Bestaande klanten behouden:
  • inzicht in de relatie met bestaande klanten
  • uitbouwen van de relatie met bestaande klanten
 • Inzicht in tussentijdse en toekomstige resultaten: - het managen van de pijplijn:
 • Maken van een verkoopplan voor het team

De verankering van SAM:

 • Presentatie van de verkoopplannen
 • de bilat - tweegesprek - met de medewerker
 • randvoorwaarden voor implementatie van SAM

 

De Business School for Sales
De Business School for Sales is ‘powered by’ Mercuri International, een internationale sales consultancy en trainingsorganisatie, die al meer dan 60 jaar vernieuwende commerciële concepten ontwikkelt en in meer dan 40 landen met ruim 250 consultants haar klanten helpt hun verkoopkracht te vergroten.

Deze training is onderdeel van het uitgebreide portfolio aan open trainingen, masterclasses en events voor sales professionals, sales managers en andere medewerkers die een rol spelen in het commerciële proces.

Met het ontwikkelen van persoonlijke leerpaden is de Business School for Sales in staat een wezenlijke en meetbare bijdrage te leveren aan de competentie ontwikkeling van uw medewerkers. Onze trainers zijn sales professionals, met allen een track record in sales of sales management functies. De Mercuri International University leidt onze trainers op in het uitvoeren van trainingen volgens het 4MatTM concept, en zorgt ervoor dat zij altijd up-to-date zijn met de laatste en meest vernieu- wende concepten op het gebied van sales en accountmanagement.

De investering voor deze twee dagen is 1970 euro excl. BTW. Lunch en koffie zijn inbegrepen.