MI LEAD – Leiderschap

Wil je als manager meer handvatten om je team te inspireren, motiveren en te ontwikkelen? MI-Lead is een aanpak ontwikkeld door Mercuri International om leiderschap handvatten aan te reiken voor Sales Management.

Je ontwikkelt met de MI Lead methodiek een effectieve leiderschapsstijl, die is afgestemd op de situatie en de persoonlijke kenmerken van de individuele medewerker. Je koppelt de doelen van de organisatie aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

Inhoud van deze aanpak bestaat uit 4 stappen:

1. Onderscheid maken tussen Management en Leiderschap:

 • Een managementbundel
 • Grenzen van de belangrijkste stijlen: autocratisch / participerend /gedeelde verantwoordelijkheid
 • Wat is een goede leider
 • Casestudy introductie: bedrijf X Film

2. Beoordeel de capaciteiten van elke medewerker:

 • Wat maakt ” vastberadenheid” uit?
 • Hoe de “middelen” in verband met een taak te beoordelen
 • De diagnose voor de capaciteiten van elke persoon
 • Identificeer verschillende profielen van medewerkers: een
 • gemotiveerde beginner, een terughoudend persoon, een scherp ervaren persoon, een bekwame bezorgde, een toegewijde expert
 • De leiderschapsbehoeften die bij elk profiel horen

3. Indentificeer je persoonlijke leiderschapsstijl:

 • De 3 belangrijkste leiderschapsstijlen: Begeleiden / Coachen / Mentoring
 • De 5 bijbehorende gedragingen: Adviseur, Motivator, Trainer, gesprekspartner, Mentor
 • Meet uw persoonlijke effectiviteit
 • De behoefte aan beter leiderschap begrijpen

4. Aanpassen van de stijl aan elk profiel:

 • De juiste richtlijn / het stimuleren van een goede verstandhouding
 • Mensen helpen hun leiderschapsverwachtingen tot uitdrukking te brengen
 • Selecteer de juiste leiderschapsstijl
 • Hoe flexibiliteit te ontwikkelen
 • Kunnen communiceren met de gekozen leiderschapsstijl
 • Meng verschillende stijlen, afhankelijk van de uit te voeren taak
 • Behandel gevoelige situaties

Blended learning

Individuele e-learning programma’s zorgen ervoor dat het leereffect van de training extra wordt vergroot. Door het gebruik van verschillende leervormen ( e-learning en klassikale training) heeft de training een hogere impact.

Onze aanpak

Op basis van een bewezen succesvolle 5 stappen methode focussen wij op impact en resultaat. We geloven hierbij in een aanpak die we afstemmen op uw organisatie, medewerkers en marktomgeving. Onze doelstelling is om samen uw sales strategie te implementeren en meetbare resultaten te boeken. 

E-mail: mercuri@mercuri.nl

Tel: +31 88 63728 74